Lördag 5 december

6. Krigets hundar

Krigets hundar slåss i Pommern utan resultat
Lyder trofast dör för den som serverar mat
Krigets hundar har dresserats till anfall och attack
Gläfser uti flocken i krigarens slitna frack
Pengar är magneten husse deras kund
Krigets hundar sliter hund

Krigets hundar tar upp jakten när drevet går
Känner vittring efter guld i villebrådets spår
Krigets hundar sviker både land och ideal
Går den breda vägen när den smala blir för smal
Pengarna är magneten...

Krigets hundar går i koppel lyder den som är stark
Säljer sig till Mammon för daler eller mark
Pengar är magneten...

Krigets hundar slåss i Pommern som dom alltid gjort
Fast ingen har nått fram till rikedomens port
Krigets hundar räknar ören allting har ett pris
Men se hur svansen slokar när kriget läggs på is
Pengar är magneten...

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1