Söndag 29 november

4. Kristian Tyrann

På Stockholms gator har folks samlats
För att bevittna det makabra skådespelet
När halshuggning av den svenska adelseliten
Ska verkställas
Ingen kommer undan Kristian Tyrann

Bödeln står vid stocken för att skipa rätt
Styrker sig med brännvin då går allting lätt
Yxan är hans lag Blodet är hans lön
Denna svarta dag Hjälper ingen bön

Kristian sitter säker på sin stulna tron
Despoten vägar släppa nån jävel över bron
Stad i terror stad i skräck här ges ingen näd
Vem står på tur härnäst vem kan stoppa detta dåd

Se tyrannen njuta av sitt tidsfördriv
När de dömda tar en kölapp till nästa usla liv
Tid att sluta lida bränna fasans bok
Tid att räta ryggen kasta alla ok
Kristian måste bort från tronen fråntas all sin makt
Tyrannen måste sona denna meningslösa slakt
Ingen kommer undan Kristian Tyrann

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1