Onsdag 2 december

4. Pilbåge och svärd

Blåa ådror och rödsprängda ögon
Kallt stål mot en främmande hud
I varje hjärta fanns där en glöd
Men hos varje man där brann det en eld

Hårda ryggar med sköld emot kroppen
Livets låga mot ett brinnande hopp
Raka ben lyder vikingars lagar
Liksom solen kommer natten igen

Refr. Ser du gudars himmel
Hör du hjältars död
Ser du jättars skymning
Känn nu Muspelheim så röd

Ser du svärdets klinga
Bryter pil så hårt
Hör du klockor ringa
Kvider fosterlandet vårt?

Värja sig att döda en annan
Som dödat en man av din egen ätt
Finner ingen ro ut i mossen
Förrän fiendens blod gjutits ut

Ylande res upp på hästen
Rider ut med hatet som din här
Dina ögon lyser röda, vill döda
Närsom blodet kokar fort inom dig

Kvinnor och män, med ett hämndbegär
Saknar också frälsning ifrån Gud
”Du skall icke dräpa”, är ett bibliskt budord
böner hjälper ingen i nöd!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1