Söndag 29 november

8. Pilbåge och svärd

Blåa ådror och rödsprängda ögon
Kallt stål mot en främmande hud
I varje hjärta fanns där en glöd
Men hos varje man där brann det en eld
Hårda ryggar med sköld emot kroppen
Livets låga mot ett brinnande hopp
Raka ben lyder vikingars lagar
Liksom solen kommer natten igen

Ref: Ser du gudars himmel hör du hjältars död
Ser du jättars skymning känn nu Muspelheim så röd
Ser du svärdets klinga klyver pil så hårt
Hör du klockor ringa kvider fosterlandet vårt?

Värja sig att döda en annan
Som dödat en man av din egen ätt
Finner ingen ro uti mossen
Förrän fiendens blod gjutits ut
Ylande res upp på hästen
Rider ut med hatet som din här
Dina ögon lyser röda vill döda
När som blodet kokar fort inom dig

Kvinnor och män med ett hämndbegär
Saknar också frälsning ifrån gud
"du skall icke dräpa" är ett bibliskt budord
böner hjälper ingen i nöd

Ref:

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1