Onsdag 2 december

12. Patrioten

Ty äran har blitt ett minne blott för forna fädernesland
Folket fruktar sitt eget folk, fruktar fanan som står i vårt land

Miss?? skugga har lagt sin hand, lagt sin hand på fanan idag
Den starke vinden, den svage dör
Ty det är naturens lag

Folket har tappat gnistan, vänder ryggen mot varann
Men dagen kommer snart då patrioten träder fram
Han kommer ridande genom natten med fanan i sin hand
Räddar vår kultur och vårt nordiska arv
Nationens dag ska hyllas av varje generation
Patrioten har kommit - för att rädda vår nation!

Vid gryningen står vi i täta led hornet ljuder ut
Patrioten har kastat knarket, missbruket har fått sig ett slut
Folket fruktar ej sitt folk, dem värnar om varann
Men om vårt rike släpas omkull igen träder patrioten fram

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1