Lördag 5 december

10. Tysta tankar

Tysta tankar söker råd,
femton mannar väntar nåd.
Kylan biter ben och märg,
tappra män bekänner färg.

Uti nattens kalla sken
viljans styrka bär dess ben
hoppet sviker ingen man,
driver gömda modet fram
tills vi åter når vår strand

SLÅ DIG FRI!

Skymtar lågan av en eld
vid moders barm min längtan ställd
köld ge vika, vind ge frid
min moders land har vunnit strid

Fall ur glömska stolt och stark
gjut mitt blod i fäders mark
följt mitt nästa genom strid
vid hans sida stolt bredvid

JAG ÄR FRI!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1