Söndag 29 november

2. Öde värld

Vågor sliter hårt på skrov och vindar kränger mast
I månsken döljs ditt onda lag så svart
I tysthet har jag följt dig och i tysthet har jag känt
Doften utav döden på de platser du har vart
Jag blotar till den ende och gör värjan till min vän
Stärker modet i mitt hjärta känner hungern här igen
Stark är vinden fyll mitt segel stärk nu allt som varit dött
Stark är hatet stark är viljan från alla hjältar som du mött

Kan du se min eld kan du se vår glöd
Kan du känna deras längtan mina vargar vittrar död
Kan du se min värld så ödelagt
Nu väntar seger väntar hämnden av de liv som du har bragt

Jag ser drakskepp uti fjärran en styrmans fasta lag
Kungar blotar gudar här i natt
Ögon söker lugn i skyn bland stjärnor finns vår själ
Döden är så nära klädd i svart
Blotar till den ende låter sköldar ger oss värn
Tung är luften här ikväll en bitter smak av järn
Stark är vinden fyll mitt segel stärk nu allt som varit dött
Stark är hatet stark är viljan från alla hjältar som du mött

Se mannar mina bröder valkyrior står oss bi
Andas rädsla känner ångest i natt
Ser hjältar ser dess under så ädelt är ditt mod
Med döden så nära klädd i svart

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1