Fredag 27 november

10. Varg

Som en varg är jag på vandring igen
Jag följer stjärnor och månljusets sken
Jag fyller skeppen med de tappraste män
Och jag lämnar de kära vid strand

Och som fågeln som flyger i skyn
Ständigt på jakt för sitt liv
Är det bara spår som jag lämnar i dyn
När jag lämnar de kära vid strand

Nu har jag vind i seglen igen
Jag lämnar mitt land och min borg
Jag drar ut över stormande hav
Med mitt hjärta så fyllt utav sorg

Jag hör vinden och vågornas sång
Jag hör älvor som sjunger i smyg
Jag ser min avbild i alger och tång
Och de kära jag lämnat vid strand

En kanna mjöd för att släcka min törst
En kanna mjöd när smärtan är störst
Och den värk som jag har i mitt bröst
Av de kära som jag lämnat vid strand

Nu har jag vind i seglen igen
Jag lämnar mitt land och min borg
Jag drar ut över stormande hav
Med mitt hjärta så fyllt utav sorg

Som en varg är jag på vandring igen
Jag följer stjärnor och månljusets sken
Jag fyller skeppen med de tappraste män
Och jag lämnar de kära vid strand

Nu har jag vind i seglen igen
Jag lämnar mitt land och min borg
Jag drar ut över stormande hav
Med mitt hjärta så fyllt utav sorg

Nu har jag vind i seglen igen
Jag lämnar mitt land och min borg
Jag drar ut över stormande hav
Med mitt hjärta så fyllt utav sorg

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1