Torsdag 3 december

1. Kalle Dussin

Uti Stockholm 1682
Förglöm då ej vad som hände då
Ett barn blev fött, vår blivande kung
Beträdda sen tronen 15 år ung
Men händelselös var maktens tid
Så konung Karl drog ut i strid
Kung och karolin mot Ryssarnas här
Segern vid Narva historisk den är

REFR:
Kalle Dussin - Var hans namn
Kalle Dussin - För vårt land
Kalle Dussin - Sveriges själ
Karl XII - Vi minns dig väl

Ytterligare segrar sen vinden den vände
Förlust vid Poltava, vad var det som hände
Mången karolin där lämnade vår jord
För Sverige ära de offrade sitt blod
Konungen sades odödlig vara
Men även Kalle fick känna dödens snara
Vid Fredrikshald han stupar till slut
Kalle Dussin hör vår salut

Carolus Rex värjan skämtar intet

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1