Torsdag 3 december

2. Kvädet om Trym

Trym på tron satt i jättars sal
Lyssnade lyhört på Lokes tal
När Loke begrundar hur Mjölner kom bort
Så reser sig Trym, förtäljer sen kort:
Hammaren jag tagit, hör mina ord
Mjölner är begravd åtta mil under jord
Aldrig den lämnar jättarnas land
Om inte mig bringas Frejas hand

Men långt i fjärran, Jotunheim, ljuder skratt och stök
Med Mjölner i jättars ägo, asar går mot ragnarök

Loke och Tor till Freja de sa:
Bind ett brudlin, till jättar du ska
Freja blev rasande, arg och vred.
Till jättars hemvist får du aldrig mig med
På tinget talar Heimdall, den kloke:
Tor får bli fru och tärna blir Loke
Åter mot utgård asar for
Loke som tärna, bruden är Tor

Men långt i fjärran, Jotunheim, ljuder skratt och stök
Med Mjölner i jättars ägo, asar går mot ragnarök

Lägg nu Mjölner i Frejas famn
Vig oss nu i vårt namn
Rasande vrede hos Tor de nu väckt
Med Mjölner han dräper Tryms hela släkt

Men långt i fjärran, Jotunheim, skratten tystnat har
Med Mjölner i asars ägo, Midgård lever kvar

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1