8. Vigrid slätt

Heimdalls ögon ser när bifrost rasar
han ljuder i sitt horn, skådar ragnarök
Det är dags för ragnarök och kampen tar sin början
jättar samlas och vigrid slätt är täckt av män

När mörkret faller på
ses Surts män frammåt gå
med flammor över bron
Muspells eldarmé

Morgonstjärnor ses i Surts mäns nävar
stålet klingar av jättars svingar, Ymers ätt nu härjar
Muspelheims gnistor i jättaskrud
Asken Yggdrasil ruttnar och slaget är här

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1