2. Gul och blå

När jag står på torget, med fanan i min hand,
Blir jag hånad och bespottad för jag hyllar mitt land!
Varför jag säger, jag älskar mitt land,
Blir jag hånad och slagen, min själ sätts i brand!

I mina vener flyter blått och gult blod,
I mina vener flyter blått och gult blod!
För jag är gul och blå, Inuti och utanpå,
Jag är gul och blå, Inuti!

Det är konstigt med svensken, och dess tankesätt,
När vi vunnit i hockey är älska Sverige lätt!
Då kan du vifta med fanan, och hylla ditt land,
Utan att bli slagen och kallad rasist!

I mina vener flyter blått och gult blod,
I mina vener flyter blått och gult blod!
För jag är gul och blå, Inuti och utanpå,
Jag är gul och blå, Inuti!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1