3. Nordmännens raseri

Se Nordmän och deras raseri, Hur de stred emot den lede fi!
Från land till land, med blodiga svärd, Gav de Norden namn i denna värld!

För Nordmäns raseri bevare mig gud,
För Nordmäns raseri: Bevare mig gud!

Se Nordmän ut på mörka hav, För asars skull de livet gav,
Se Nordmän ut i striden for, Det är i deras minne Oden bor!

För Nordmäns raseri bevare mig gud,
För Nordmäns raseri: Bevare mig gud!

Öga för öga, tand för tand, dom kämpade för sitt land,
Så lyssna, lyssna noga min vän, Ty deras stridsrop ljuda än!

För Nordmäns raseri bevare mig gud,
För Nordmäns raseri: Bevare mig gud!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1