4. Sverige

Se på Sverige och dess budgetunderskott, Vi lånar miljarder men gör inget för´t,
Se på Sverige och dess arbetslöshet, Men politiska åtgärder gör vi väl diskret!
Se på Sverige och dess flyktingpolitik, Säger man något blir det genast en rubrik,
Se på Sverige och se på det nu, Vissa frågor har visst blivit tabu!

Sverige, Sverige Fosterland, Är det verkligen sant?
Sverige, Sverige Fosterland, Är det verkligen sant?

Oss inkommer mer än vi betalar ut, alla fåniga bidrag måste få ett slut,
Inte ta från folket och höja skatt, vårt folk har det redan svart som natten!

Sverige, Sverige Fosterland, Är det verkligen sant?
Sverige, Sverige Fosterland, Är det verkligen sant?

Se på Sverige och dess budgetunderskott, Vi lånar miljarder men gör inget för´t,
Se på Sverige och dess arbetslöshet, Men politiska åtgärder gör vi väl diskret!
Se på Sverige och dess flyktingpolitik, Säger man något blir det genast en rubrik,
Se på Sverige och se på det nu, Vissa frågor har visst blivit tabu!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1