Fredag 27 november

8. Enhärjarna - Asgård


En svunnen tid nu funnen, som för mången man har flytt.
En återblick av hjältar som så mycket har betytt.
Dess själar skall nu resa sig uti eldars namn.
I täta led på bifrost gå, stark mot nordiskt kand.

Ur hednadomens rike vi hälsar än en gång.
Asar som av fäder sågs och hyllades i sång.
Styrka ger dess saga skriven i vårt blod.
Rädsla slåss mot tapperhet, den starke inger mod.

Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.
Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.

Varför skall vi neka det hopp som gör oss trygg?
Din inre styrka växer fram, så tveka ej så bygg.
Jag vigt mitt liv åt ärlighet, moral av fornstor tid.
Krigets gud finns inom mig ty asar ger mig frid.

Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.
Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.

Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.
Vi hyllar åter asars liv och säger för vårt land.
Vi hyllar trofast riket, Asgård är dess namn.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1