Lördag 28 november

2. Heroes - Redo för strid


Stalins män en vinternatt anföll ifrån öst,
vredeskänslor väcktes i var mans bröst.
En blåvit kamp som berörde Nordens alla folk
en kamp för rätten att vara fri och stolt.

Snö och kyla grep tag i tusen sjöars land
men köld och sisu gav dem blodad tand.
Höll stånd mot ryssen i blodigt vinterkrig
för friheten beredda att ge sina liv.

Vägrade underkasta sig angriparnas krav.
Ty frihetslängtan vägde tyngre än att bli slav.
Finska lejon alltid redo för strid.
Skänker oss mod även i vår tid.
Finska lejon alltid redo för strid.
Vi hyllar er hjältar - må ni vila i frid.

Mot tiofaldig fiende slogs frihetens här,
kämpade tappert med skidor, kniv och gevär.
Kulor ven i skyttegravar, splitter överallt,
blod täckte snön denna vinter kall.

Kysste flickan sin farväl, kramande sin mor,
innan gården han lämnade och ut i kriget for.
Han kämpade i skogarna likt tusentals öden,
en soldat talrikt sårad, men han lurade döden.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1