Lördag 28 november

3. Enhärjarna - Gryningssol


Jag vänder mig mot skogars sal när solsken tittar fram.
jag följer en nytrampad stig, följer spåren efter varg.
Lyssnar till den gamles ord och en spelman trygg och stark.
Han diktar om hårt leverne, han kan vårt fosterland.

Med sorg i bröst, ilska i syn han spelar trots förbud.
Här nalkas ännu en hyllningssång med vemodigt ljud.
Han vänder ej, han spelar på, med stråken i sin hand.
Från månsken till grynings sol han spelar till sitt land.

Kom följ med mig till sagans värld där musiken styr all kraft.
En speleman ifrån Sveabygd för folk i all sin prakt.
Från arv till arv han ärvt dess kraft magin ifrån dess hand.
Fäder stod till grynings sol och spelade till sitt land.

Ifrån berg och skoj till skärgårdshav, han ägnar stolt en sång.
Familjeträffar, hans släkt hans barn då han spelar gång på gång.
Trolska polskor med förbjuden dans bakom skymda ängders torp.
Ja de festar vilt till grynings sol en fest för land och folk.

Med sorg i bröst, ilska i syn han spelar trots förbud.
Här nalkas ännu en hyllningssång med vemodigt ljud.
Han vänder ej, han spelar på, med stråken i sin hand.
Från månsken till grynings sol han spelar till sitt land.

Kom följ med mig till sagans värld där musiken styr all kraft.
En speleman ifrån Sveabygd för folk i all sin prakt.
Från arv till arv han ärvt dess kraft magin ifrån dess hand.
Fäder stod till grynings sol och spelade till sitt land.

Ty tiden kommer ja tiden går nu vår man har nått sitt slut.
Ty än i dag över torp och äng hans toner slungas ut.
Nu hans söner fylls av vemod, sorg för dess speleman.
Ty arvet går ej vilse nu de spelar till sitt land.

Med sorg i bröst ilska i syn, de spelar trots förbud.
Här nalkas deras hyllningssång med vemodigt ljud.
De vänder ej de spelar på se stråkarna i dess hand.
Ifrån månsken till de grynings sol de spelar för sitt land.

Kom följ med till sagans värld där musiken styr all makt.
Spelemän ifrån Sveabygd för folk i all sin prakt.
Från arv till arv de ärvt dess kraft magin ifrån dess hand.
Söner står till grynings sol och spelar till sitt land.

Kom följ med till sagans värld där musiken styr all makt.
Spelemän ifrån Sveabygd för folk i all sin prakt.
Från arv till arv de ärvt dess kraft magin ifrån dess hand.
Söner står till grynings sol och spelar till sitt land.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1