Fredag 27 november

1. Ultima Thule - Moder jord


Tåget hastar hastigt fram över mången rostig räl.
Hostar gör maskinen, spyr sin rök med rullar väl.
Själlös rullar vagnen, utan tanke tar sig fram
Dit ingen kunnat vandra, dit där ingen kunnat gå.....
Så vildsint härjar hjulen, så blint går där en såg.
Klor som river, sargar, hugger hårt och vilt
Slipat stål i käftar biter alltför väl, alltför väl.

Moder jord betalar priset, betalar priset med sitt blod.
Moder jord betalar priset, betalar priset med sitt blod.

Tar stenarna ur berget att lägga på vår grav.
Och våldför sig på skogen spiller olja i vårt hav.
Med kraft skall landet tyglas här agas vår natur
Utan tanke på imorgon, ej en tanke på dess morgondag....
Så tung och dyster framtid, så sorgelig vår grav.
Otakt i maskinen, dess svänghjul ur balans
Ett gnissel utan like så tydligt allt för väl.

Vi tömmer dig på olja, länsar dig på guld.
Slaktar våldsamt skogen, dricker faktiskt flaskan tom.
Hunger efter vinning driver man till månget rov
Men utan att plantera kan ej väntas någon skörd....
För döva öron varning, förgäves ljuder larm.
Vi litar på tekniken den ska frälsa våran själ,
Dock sår utav dess fötter talar allt för väl.


Text: Thörnblom
Musik: Ultima Thule

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1