Lördag 28 november

11. Ultima Thule - Bifrost bro


Hör hovar hastar genom mörka natten fram,
Och vid Himinbjörg syns Heimdall lyfta lur till larm.

En vacker dag såg regn och sol
Från himmel nå vår jord.
Såg strålar skapa regnbågsbild i skyn.
Där leder högt, där leder långt
Till Asgård syns den nå.
Se Bifrost ligger där bak dimma dold

Där rider fram en här!
Se, Muspells söner där!
Genom Mörkveden på färd.
Och i Eld och låga, Eld och rök
Ser vi Bifrost störta ner....

Där färdas asagudar fram
Till Midgård rider ned
Vid fästet vaksam Heimdall syntes stå.
Skarpsynt skådar dag som natt,
Och lyss till gräs som gro.
Månhorn håller världens glans i hand.

Så hördes hovar, hördes larm
En dunst av rök och brand.
Mot fäste eldens jättar rider fram.
Starkast utav bryggor,
Intet starkare det fanns.
Se! Bifrost bro, tre färger lyser klart.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1