Lördag 28 november

5. Karolinerna - Viking


På fredens som på krigets dag kamp, så heter livets lag.
Och på livet kampen gäller, så stackars du om du är svag.

Ref:
Ooh, hej o hå. Ooh, Hej o hå. Att segla rätt på kullrigt hav.
Ooh, hej o hå. Ooh, Hej o hå. Är ej lätt men dock ett krav.

Vi segla alla mot vår grav, så varför verkligt pruta av
På gammal, prövad lära: att slåss och dö med ära
Flagg i topp och hand om glav visa vad en viking kan..
Om ärofyllda segrar dem vann
Runskriften speglar en tydlig syn om släkten i byn.

Ref.

På ingen lära kommer an, om du skall kallas man och vara namnet värdig
Hur långt du i din skola hann, det spörjs ej dig, som segern vann.
Ej heller dig som är härdig...

Trots slag och sår stod färdig visa vad en viking kan
Så länger vågor bära vi kämpar med heder och ära

Ref.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1