Söndag 6 december

6. Mjölner - Blickar


Länge har jag vandrat genom skog och över mark,
Känt doften av naturen som gjort min själ så stark!
Jag är en av Sveriges söner, och jag är stolt för det,
Det är min lycka!

Jag söker finna källan till vår frihet och vårt arv,
Tusen år av hjältemod och strävan för allt!
Aldrig ska jag glömma vad de gjort för mig,
Det är min frihet!

Blicka upp mot himlen, över hav, över land,
Ja Se på Sveriges ängder, se på häll och på strand!
Blicka över arvet som vi har fått till skänks,
Det är vår framtid!

Låt mig visa vägen till en mycket vacker syn,
Där solen rör vid havet och där fåglar flyr mot skyn!
Det är en del av landet som jag stolt kallar mitt,
Det är min lycka!

Det enda du behöver är en bit av sunt förnuft,
En känsla av naturen och sen doften av vår luft,
Då finner du den känsla som jag har funnit själv,
Det är min frihet!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1