Söndag 6 december

1. Ultima Thule - Eld i berget

Eld i berget, kom igen!
Eld i berget, bryt och spräng!
x3

En senig slav är jag,
gå med spade, spett och korp
där i marken block, grus och sten
ej enkelt flyter flott

En mager man är jag,
äger gråsten, gnejs, granit
all åt här, mitt guld det är
och jag bryter bit för bit

Ref:
Eld i berget! Vart leder denna väg?
Vad fast, bryt loss! Vad högt, riv ned
min näve krossar sten!

Eld i berget! Vi makat här och röjt
välfärd, illfärd; illfärd, flärd
min knoge nöter, tär!

En ädel man du är
bak slottsmur, sten och borg,
en person, så präktig, god
smörjer kråsen med mitt blod

En girig gam jag ser
och i himmelsk höjd den ler
bland moln i flykt
du dörren lyckt, det väsen svävar tryggt

Ref...

En senig slav är jag
gå med spade, spett och korp
där i marken block, grus och sten
ej enkelt kommer flott

Ryggbräckt, knäckt går jag
medan Lisa lättjar lin
rull' er under, häv och bryt
jag ler åt bergets grin

Ref x2
Eld i berget!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1