Söndag 6 december

11. Njord - På vikingafärd


Hör om historien
Då viking skapade lag
Hör om stora kamper
Om ärofyllda slag
En runsten bevittnar
Om en ädel människas död
Om en livstid av strider och nöd

Med segel i vinden
På vikingafärd
I österled vindar oss bär
Med spjut och med stål
Förgöra vårt mål
I österled på vikingafärd

Segerblotet hälsar dig
Och ger dig lön för allt
Mjöd att värma strupen
När vinden blåser kallt
Och när du går till sjöss igen
Med stolthet i din blick
För att freda det arvet vi fick

Med segel i vinden
På vikingafärd
I österled vindar oss bär
Med spjut och med stål
Förgöra vårt mål
I österled på vikingafärd

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1