Lördag 5 december

 

Mitt ord

 

Med blod, svett och tårar jag har trampat på denna jord.
Jag givit kalla kårar, för dom som inte trott mina ord.

Med svenska krigarsjälar, jag blotar allt jag har.
jag har tuktat mången trälar, för kungens här ger svar.
Med spända hanar vaktar, jag har kämpat med min bror.
Jag strider dom föraktar, för oss som alltid tror.

Befria din förbittring. förenad här vi finns.
Låt klingan svetsa samman, till likar som vi minns.

Stolta svenska bröder - hör mitt starka ord.
Stolta svenska bröder - vi blandar nu vårt mod.
Stolta svenska bröder - i samma led vi står.
Stolta svenska bröder - vi skördar det vi sår.

Med fana högt i handen, jag har svurit Sveriges ed.
Jag har gjutet blod i sanden, för bröder ger besked.
Med värjan höjt mot himmel, i samma led vi står.
Jag sporrar mina mannar, vi skördar det vi sår.

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1