Söndag 29 november

Patriot

Kring skepp och grav de vilar.
Med brons från ålderdom.
Kring vind och hav det ilar.
För vikings mark i blom.

Med svenska ord, ger näring här i nord.
Vårt moderland, vårt svenska fosterland.

För vi som iblodet bära.
Från vikings hjälte arv.
Dom finns här hjärtenära.
Från gamla tidevarv.

Min kropp är byggd för en patriot.
Mitt land är själen till min rot.
Min kraft är kampen för min strid.
Mitt rus för gudars svunna tid.

Låt följa fädrens grenar.
Det vi kallar arvets lott.
Sluter samman och förenar.
Till det hem som vi fått.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1