Måndag 30 november

Till landet jag svär

Här har mina fäder vandrat, här har mina fäder byggt.
Här har mina gudar skördat, här har mina gudar tryggt.

Sveriges flagga Sveriges kors.
Riket gör mig stol.t, för vårt fria svenska folk.

Minnen av en tidlös kamp, minnen av soldaters tramp.
Minnen av vår forna tid, minnen av en tidlös strid.

Sveriges flagga Sveriges kors.
Riket gör mig stolt, för vårt fria svenska folk.

Till landet jag svär.
Så stolt jag står kvar.
Till fanan jag bär.
Den ger mig sitt svar.

Härligt byggd är nordens blom, härlig nejd i en rikedom
Härlig prakt i Sveas färg, härlig glans syns högt i berg.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1