Fredag 27 november

1. Låt kriget föda sig självt. År 1628

Den svenska hären stannar upp för vila gav dem kraft
För viljan Gustav Adolf bar var större än han haft

Hans planer vek mot okänt öst för fortsatt offensiv
En styrka utav mången man som skulle släcka liv

Att tvinga kejsaren på knä var ett av kungens mål
Förskansad i ett bakhåll de anföll med ett vrål

Med stormeldsflamma från kanon dess furste fick nu nog
En stirdsmoral som lydde vart än där truppen drog

När svenska trupper rycker fram i slagfält vinner mark
Ett lejon från vårt forna nord så stolt och evigt stark
När svenska trupper rycker fram i slagfält vinner mark
Vår kung som leder stramt sin här så stolt och evigt stark

Vår Gustav närde en vision av fem till sex arméer
Som svepte fram mot en okänd front han ville nu ha mer

Paniken spreds i furstens land för svenskens invasion
Ett milsbrett sår av eld och rov gav Gustav Adolf tron

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1