Söndag 29 november

2. Tors hammare

År av sörjd o saknad så driver han nu fram
i hand han har sin hammare Mjölner är dess namn
i ledet bland dom tappra han slåss som åskans gud
och drages fram av bockar som gudars sändebud

När han kasta sin Mjölner mot ondskans mörka makt
När tidens timma är slagen med gudars trygga vakt

En jätte bland asar gav skyddet som en bror
Så fruktad och älskad hans namn var guden Tor

En hjälte så fruktad så vördad
En kämpe så aktad så ärad
En modig så älskad så tapper
En jätte så dyrkad stolt står han där mot ondskans kraft

En hjälte en krigsgud med asatro så stark
Med Mjölner i handen en gud med mången kraft

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1