Fredag 27 november

3. Vårt land

Vårt land vårt land vårt fosterland
Ljud högt o dyra ord
Ej lyfts en höjd mot himlens rand
Ej sänks en dal sköljs strand

Mer älskad än vår bygd i nord
Än våra fäders jord
Din blomning sluten än i knopp
Skall mogna ur sitt tvång
Skall mogna ur sitt tvång

Mitt land mitt land mitt fosterland
Du sköna höga nord
Mitt land mitt land mitt fosterland
Där är min fosterjord

Se ju kärlek skall gå upp
Ditt ljus din glans ditt hopp
O högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång
Vår fosterländska sång

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1