Torsdag 3 december

9. Till kriget


Så i gryning väckt ur vila
Där ur drömmar tankar ila
Ej sömn där blir i frid
Blott nu väntar slag och strid
Jag är torparson och dräng
Utan jord och egen säng
En soldat vid 18 år
Klädd i kappa gul och blå
Ut på vägen så jag gick
Fjorton dagars kost jag fick
Trampa på, trampa på
Under skyarna de blå
Här gå knekt till kompaniet
Kompani till bataljon
Här går Svea värn och vapen
Att försvara hus och hem

Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går

Mönstrade och skrivna
I rullan under Karl
Övade och drivna
Knektar komna av hans far
Alla män vi är av bygden
Alla män från samma nejd
Ej en knekt här som går i ledet
Som för penningen är lejd
Ofred är i söder
Ofred är i öst
Hotet från trenne sidor
Talar tungt med krigets röst
Dit vi gå, trampa på
Trampa på det brådskar så
Här går Svea värn och vapen
Att försvara hus och hem

Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1