Onsdag 2 december

1. Intro

Ur Völuspá - Völvans spådom, Den Poetiska Eddan,
I översättning från Isländska vv Björn Collinder,
Andra omarbetade upplagan Forum 1964 (1993)

62. Osådda skola åkrarna växa,
det onda skall bättras och Balder komma;
på Hropts stridstomter bo Höd och Balder,
på kampgudars vihov: vet ni nu eller ej?
63. Väl månde Höne då välja sig blotspånor,
Tvegges brorsöner bygga och bo
i Vindhem det vida: vet ni nu eller ej?
64. Ett salhus ser hon, som solen fagert,
täckt med gulltak på Gimle stå;
redliga mänskor månde där bo,
njuta sin lycka och leva evigt.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1