Måndag 15 april

Asagudars Vrede

I den mörka vinternatten himlen lyses upp
Människan gömmer sig inne i husen tätt i en grupp
Fyra par skräckslagna ögon riktade mot skyn ser
Tor kasta Mjölner och blixtrar av vrede slår ner

Gudarna äro vreda för någonting mannen gjort
Detta straff är än en gång bevis på vad de trott

Att asagudars vrede är människans frukta sann
Och offerblot till sommaren den rätta tiden vann


Skriven av Christopher, Blågul Stolthet

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1