Måndag 15 april

Carolus Rex

På gatorna fram jag går, till slottet jag ska
Vår kung har svåra smärtor, han kommer ej bli bra
Varför har han fått denna Guds prövning
Väntar Svea rike en ny härskares kröning

Men sonen är ju endast femton år blott
Nu snart han makten över riket fått
Folket i fred levat men det är snart slut
När den nya kungen knektar tar och till kriget går ut

Karl den tolfte hette han, Karl den elftes son han var
Han hyllade svenska hjältar, han hyllade sin far
Med svärd i hand och eld i själ
Han drog ut i fält för folkets väl

Med minne av sin far han kämpade för sitt land
Han stred med skydd av Gud och faders hand
Med strid i öst och strid i väst
Han red med fanan högt på sin häst
 

Skriven av Blågul Stolthet

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1