Fredag 21 juni

Den siste karolinen

Den sista karolinen är på sin färd
Han vaknat ur en tid, som länge varit glömd
Förvånad han ser sig runt i vår nya värld
Där allt är emot, och patrioten är dömd

Han förstår inte vad som här hänt
Faller ihop och ner för kinden faller en tår
Men han förstår att någon hit honom sänt
Han tror på landet och att vi frihet åter får

Med Gud som skyddare och Sverige i hjärta
Skall han åter föra Sverige i trygga händer
Med mod, hopp och kärlek, utan smärta
Genom strid, storm och bränder...

För fäderneslandet, älskade land.
För den stolta krigarens sanna ord.
Skall han bära fanan i sin hand.
Och ta tillbaka sin fina fosterjord...

 

Skriven av Stefan, Blågul Stolthet

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1