Torsdag 29 september

4. Medborgarsång

Så sant vi äga ett fädernesland vi ärvde det alla lika
Med samma rätt och med samma band för både arma och rika
Och därför vilja vi rösta fritt som förr bland sköldar och bågar
Och icke vägas i köpmäns mitt likt penningapåsar på vågar

Medborgarsång en annan tid en annan gång
Medborgarsång vägen till frihet är allt för lång

Vi stridde gemensamt för hem och härd då våra kuster förbrändes
Ej herrarna ensamt grepo sitt svärd när varnande vårdkase tändes
Ej herrarna ensamt segnade ner men också herrarnas drängar
Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar

Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva
Men kasta stenar på egen port och tala ont om oss själva
Vi tröttnar att blöda för egen dolk att hjärta från huvudet skilja
Vi vilja bliva ett enda folk och vi äro och bli det vi vilja

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1