1. Enhärjarna

Gladsheim sträcker brett sitt guld
En örn kretsar outtröttligt runt
Ut genom porten kommer väpnade folk
Iförda brynja, yxa, spjut och dolk

Mot dödens port, de for mot Valhall
Härjungfrur valt den tappres fall
Det festas på Heidrun och Särimners kött
Ett rikt liv hyllas, för de som har dött

När ragnaröks morgon gryr - Enhärjarna
Inte en själ som döden flyr - Enhärjarna
Gudarnas vrede blir världens fall - Enhärjarna
Sista appellen ges, Enhärjarnas kall

I hornet Heimdall blåsa så lätt
Tyrs armé står nu upprätt
Jättar kommer, Nu nalkas död
Efter vi fira, med fläsk och mjöd

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1