Torsdag 29 september

1. Blodets legion

I sten har vår ärorika framtid ristats,
I huden har legionens sigill rispats
En budkavel berättar om den storm,
Som föds då ett nytt rike tar form

I ett eldhav står blodets legion,
Vi är försvararna av den rätta tron
Helig är vår ed, heligt är vårt kall
Vi står enade till seger eller fall

Bakom oss är flyktvägar brända,
Vår väg är framåt ty vi är evigt märkta
Läror har kastats ty vi har vår själ,
Det är till sitt eget blod legionen svär

Kampen är helig för oss som tror,
Vi har rest baner i ett heligt uppror
Vi hälsar eldstormens renande stund,
Så att vi över askan kan marschera i triumf

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1