Onsdag 5 oktober

1. Återkalla legionen

Högburna förrädare dricker dyrbart vin
I leran kryper folket som slagna svin
Mögligt och torrt är nu livets bröd
Men blod och smärta sår framtidens frö

Återkalla blodets legion
Åter ut i en ny mission
Höj tecknet så folket ser
Höj det stolta blodsbannér

Profeter har talat om ett heligt evangelium
Där det berättas om ett kommande imperium
Vindrna viskar om en ny tid
Ifrån ord och drömmar får vi aldrig frid

Ett brödraskap av järn och av blod
En orden som försvarar vår fosterjord
Under Hlidsjalf skall de svära en ed
Igenom eld skall de gå i slutna led

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1