Onsdag 5 oktober

7. Bestarnas sal

En man sågs komma från dimmornas dal
Där eld och vind är i fejd
En ensam vandrare från bestarnas sal
En väktare av mörkret är lejd
De heliga skrifter han bär i sin famn
Förtäljer en saga men döljer dess namn
Förkunnar förändring av förseglade skrift
Förhärligar taket för att dölja dess gift

Var inte rädd
Se genom svart låt styrkan gro
Ditt inre styra dina steg
Var du än vart vad du än gjort
Finns ingen här som tar dig för feg
Se genom svart

Låt orden få falla ditt ok bli begravt
Låt ondskan få tala förbund
Om en kvinna befruktad av ondska blir havd
Se in i hennes ögon och skaka hans grund
Demoner skall falla när hans ögon ej ser
Dess aska skall spridas för våg
Det goda må segra över allt det som sker
Hans namn skall i glömska aldrig kommas ihåg

När mörkret har fallit är kedjat till järn
Håll svärd och sköld tätt intill
När mörkret ser ljus gå åter till värn
Må striden bli tapper när tiden står still

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1