Onsdag 5 oktober

1. Fast besluten

En man så ensam i natt ensam han slåss för sitt liv
En man så sliten och matt långsamt han slipar sin kniv
Så vred på alla löftesfulla tal och lögner som bara förtär
Minnen som smärtar och mal av de nära han hållit så kär

Bilder av honom som ung en man så stolt och så stark
Minnen som gör honom tung han slår kniven hårt emot mark
Spilldes mitt blod för en dröm var det fel av mig när jag stred
Hatet växlar som ström bilder av kamrater som led

Ensam han satt med gevär ensam han slogs mot en här
Fast besluten till kamp om att ensam tysta dess tramp
Himlen den fylldes med rök män som gjorde tappra försök
Han hör deras smärtfyllda som där han ensam låg i sin grop

En man så ensam i natt ser sitt liv passera förbi
Bilder av de platser han varit så ung och så fri
Än hörs kanonernas dån smärtsamma rop bortifrån
Smärtan han inom sig bär kulor som viner och skär

Soldater som ligger i snö kamrater som sänktes i grav
Soldater som lämnats att dö kamrater som sänktes i hav
Spilldes mitt blod för en dröm var det fel av mig när jag stred
Hatet växlar som ström bilder av kamrater som led

Fast besluten: Till minne av Nils Rosenström som stred i det Finska vinterkriget. Hans skildring av det han varit med om blev denna låt. Du är sörjd och saknad, Moa…

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1