Onsdag 28 september

12. Is

Nordland är täckt av is
Stormar utan nåd
Män som fryser i kylans bris
Vintern är kall och hård
De höjer svärden högt mot skyn
Svär att offra sin kropp
För män som dräpts och förblött i dyn
Finns det liv finns det hopp

För blod som har runnit och fallit mot mark
Av män så tappra gjort mig så stark
Mark som dånar av krigartramp
Svärd som klingar i kamp
För vårt fädernesland vi ger dig vårt liv
I led efter led i taktfasta kliv
Mark som dånar av vikingatramp
Svärd som klingar i kamp

De bad sin far om stöd
Att leda deras här
Vi slåss ju för vårt bröd
Och det liv vi lever här
Valhall väntar den som slåss
Så ge kraft i dina slag
Fatta mod, försvara oss
Ingen man är för svag

För blod som har runnit och fallit mot mark
Av män så tappra gjort mig så stark
Mark som dånar av krigartramp
Svärd som klingar i kamp
För vårt fädernesland vi ger dig vårt liv
I led efter led i taktfasta kliv
Mark som dånar av vikingatramp
Svärd som klingar i kamp

Vind som piskar ben och märg
Män som faller i snö
Enighet förflyttar berg
Ingen rädd att dö

För blod som har runnit och fallit mot mark
Av män så tappra gjort mig så stark
Mark som dånar av krigartramp
Svärd som klingar i kamp
För vårt fädernesland vi ger dig vårt liv
I led efter led i taktfasta kliv
Mark som dånar av vikingatramp
Svärd som klingar i kamp

För blod som har runnit och fallit mot mark
Av män så tappra gjort mig så stark
Mark som dånar av krigartramp
Svärd som klingar i kamp
För vårt fädernesland vi ger dig vårt liv
I led efter led i taktfasta kliv
Mark som dånar av vikingatramp
Svärd som klingar i kamp

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1