Tisdag 4 oktober

14. Vikingabröder

Vi har slagits tillsammans i alla dessa år
Det har format våra liv och satt sina spår
Skapat en lojalitet som inga andra har
Smidit vänskapsband som alltid kommer finnas kvar

Vi har kämpat tillsammans rygg emot rygg
Med min vapenbroder är jag alltid trygg
Jag fruktar inte döden eller andra hot
För möter vi ödet, gör vi det ihop

För när hjältarna sitter i Valhall, och på oss tittar ner
Höjer vi röster och skriker, nukoommer vi till er
Sida vid sida in i döden med min vän
När solen sen stiga upp över bifrost, Ja då möts vi igen!

Vi har delat med oss av det lilla vi haft
Allt mitt är ditt, så har det alltid vart
Det finns ingenting jag inte skulle delam ed dig
OCh jag vet att du tänker likdant om mig

För när hjältarna sitter i Valhall...

Om något skulle hända någon gång av oss
Finns banden ändå kvar
Vi föddes ej ur samma sköte
Men skall ligga i samma grav

Och om jag skulle lämna detta liv
Fäll då för mig ej någon tår
För jag väntar vid regnbågsbron
Så vi tillsammans till Oden går.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1