Onsdag 28 september

2. November år 1700

Vi har vandrat över slätter
Vi har vandrat över land
Vi är karoliner som kämpar för vårt land
Längtan att komma hem
Vi kämpade för liv och lem
för fosterlandet Sverige och för konungen
Brevet hem i November år 1700 skrev vi historia i Narva

Ref.
En för alla alla för en
En för alla alla för en

Med små resurser aldrig svikande mod
Stred vi alla kurser för vår fädernesjord
22:e november tågade trupperna in i Narva
kanonerna dundrade på murararna till en seger salut
många av våra män har fallit tills slut

Avrvet som vi har kvar som våra förfäder gav
Bör vi hålla tät intill våra hjärtan
Forna gamla Sverige med traditioner seder och bruk
Historian om Sverige om hjältar får inte ha ett slut

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1