Torsdag 29 september

8. Våra liar blir till svärd

Sveriges flagga, Sveriges ära
Fornklenod och framtids tolk:
Gud är med oss, han är nära
I vår sinnesbild som folk

Medan höstlig stormen skriar
Flammar över Sveriges fred
Spadar bara vi och liar
Yxor blott för vinterved

Först när över våra gränser
Våld begynt sin vilda färd
Blixt blir dukens glimt, som glänser
Våra liar blir till svärd

Först när över våra gränser
Våld begynt sin vilda färd
Blixt blir dukens glimt, som glänser
Våra liar blir till svärd

Medan höstlig stormen skriar
Flammar över Sveriges fred
Spadar bara vi och liar
Yxor blott för vinterved

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1