Onsdag 5 oktober

2. Korp

O lyss nu till min vers idag, den sanning som jag funnit.
Ögon blänker av tårar, tårar som ännu ej runnit.
Jag ska skildra för er en skepnad, en rättfram, stark och klok.
En skugga ur vår forntid, en befriare från ert ok.

Han synes över skyn ta fart, han ser då andra blunda.
En nordens folks befriare då karga tider stunda.
Han svävar dit hans vingar bär i frostkall nordanvind,
med styrka som en mannahär ock smidig som en hind.

KORP -Mellan molnens skikt ses ila
Söndersliten sky
KORP -Ingen tid för rast och vila
KORP -Människobarn hörs gny

Vad helst än kung och knektar dryfta, där ordet säljs och köps,
se hur korpen åter lyfta, han hör hur lögner stöps.

Men när folket hör hans dom, hur riket sargat står,
då man hånar korpens gnom, och från hans rådslag går.
Han återgivit samtiden, ur det han tydligt sett,
man tvivlar på att hans vittne, man vet ett annat rätt.

Ty folket vet en annan gud, av lögner och av guld,
men ingen vet vad Korpen vet och alla styrs vi av skuld.
Tyrannen, han som styr sin här, har sugit folkets blod,
ehuruväl hans stål är vasst ger Korpen mannar mod.                    

Korpen ser det alla ser, och ingen vågar tala.
Korpen vet det alla vet, att nog är nog idag.
Om du lyssnar till min sång, och ditt samvete hörs mala,
gör det som du måste eller huka under piskans slag

KORP -Över himlavalvet slunga
Ensamt segertåg
KORP -Korpens sång vi tacksamt sjunga
KORP -Samfälldhetens lov

KORP -Mellan molnens skikt ses ila
Söndersliten sky
KORP -Ingen tid för rast och vila
KORP -våra barn hörs gny

Korpen kallar till ett ting, ett sista för de veka.
Döden ser sig nu omkring, i tomhet orden eka.
En blick mot ovan, upp i skyn, att undgå Korpens dom,
men Korpen vänt oss ryggen nu och himlen  gapar tom.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1