2. Sverige vikingaland

Kämpa för Sverige
Kämpa för ditt land
Kämpa och slåss för -
Ditt fädernesland
Vi hyllar dina ängder
Vi hyllar kust och hav
Det Sverige vi älskar -
Vill vi nu ha kvar.

Ref.

Vi hyllar vårat kära fosterland
Vi hyllar Sverige fädernesland
Vi hyllar Sverige vikingaland
Vi hyllar gamla vikingaland

Våra hjärtan är bittra
Men nu lyser hoppets sken
När vart rike söndervittrar
I Ondskans sken
Hoppfulla själar sluter upp till kamp
För landet och för fanan som vajar
Så grann

Ref.

Vers II

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1