Tisdag 4 oktober

5. Hjältarnas tid

I morgondagens dagg då strålarna bryts
Då höres tunga tramp från hjältarnas stig
Bringan på den äldre den må tagit många slag
Men aldrig har han veknat han kämpar än idag

Ref.
Tidevarv komma ja tidevarv går
Släkten skola följa släktens spår

Stigen som de vandrar den går igenom skog
Där förfäder har vandrat ja den tiden den var god
Men ny epok är kommen då nya hjältar går
Fram över landet där slaget ska stå

Ref.

Tappra män som slogs för rikets väl
Slogs med stål som tog ut annan här
Tiden nu dunklas och hjältar i glömskan går
Nu Valhalls portar åter öppnad står

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1