Tisdag 4 oktober

14. Styrka

Nu stolta kämpar vandrar över landskap de går fram
I nattens tysta mörker de följs av blodets stank
Nu höres vargars klaga då kylan tystar man
Se där bortom bergen där måne lysa blank

Ref.
Ty kraften ej må tära och modet ge sig av
Viljan speglar hjältar ja de som livet gav

En kamp om liv giv seger till vår här
Offra till de gudar som värnar om vårt väl
När ödet oss sänder till striden det bär
Låt alla kämpar stå tills livet krävs

Ref.

Hör rädda hjärtan dunka under hårdnad mannahud
Se männen illa falla när de i striden ger sig ut
Nu de fallna kämpar färdas till den högste Vikinga-Gud
När festen glatt ska börja nu och glädjen sjungs ut

Ref.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1