Tisdag 4 oktober

2. Vishetens ord

Se där långt i fjärran en drake ifrån nord
Den över havet svävar likt fågel på vår jord
Denna drake vill oss ej något väl må ni faktiskt tro
Den strövar sakta framåt med grymhet och misär

Ref.
Tappra män från norden de visar vad de tål
De Kämpar utan fruktan ja känn på deras stål

Se döden i dess ögon och ge dem hatets blick
De tappra män som kämpat och miste livet sitt
Hör vishetens ord leda sårad man
Till platsen där dess själar åter kämpa kan

Ref.

Ny tid är kommen i odens stora borg
Män som stått i striden och fallit sakta bort
Valkyrior sänds av asar för att välja tappra män
In till den stores rike för att fröjda med kamp igen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1