Tisdag 4 oktober

8. Ett hem

Hämnden bor uti min barm och döden i min hand
Med skepp på havet seglat, långt bort till fjärran land
Under år av strid på sorgens fält, där mark gjuts av blod
Mina sorger har nu gjort mig blind, fyllt hat i ödets flod

Ett hem för ljuva minnen ett hem för hat och död
En plats där kalla sinnen blott skapar svält och nöd
Med blod på mången klinga som fäktas vilt för liv
Tagit slag mot bringa i mången blodig strid

Vi har seglat i drakskepp över stort stormigt hav
Kämpat havets vargar har blivit mångas grav
Men frukta ej döden, ta den med behag
För ute i världen lyder endast kämpens lag

Var dag är som en evighet, livets äventyr
Ett som är fyllt av faror vart än på havet jag styr
Men rikedom och skatter ja det finns i fjärran öst
För en gammal viking är det vår enda tröst

Musik: Nille
Text: Michael Sjöström

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1